L’avesper

Perillós resulta pegar patada a un avesper. Els pobres insectes s’escaroten i ataquen sobretot lo que es mou al seu entorn. I saben ben be l’animal, racional o no tant, que és qui els amenaça. Tremole ya alfarrassant les coentes picades que hauré de soportar, com a destinatari concernit en este desbarat ecològic que hi ha qui provoca, armant-se de màixquera i roba d’apicultor, sabent que els demés estem inermes i pagarem cares algunes de les ideetes ensajades.

Sobre la justícia social, que no és cosa de hui, ni invent per a reclamar cobro de patent en futurs votants, ya reflexionava molt atinadament el professor Agustín Domingo Moratalla, el dia 7, ‘Ciudadanía subvencionada’, fon el títul en Las Provincias. I clar, basant-se en Joan Lluís Vives el nostre gran filòsof, des de la doctrina que ensenya el perqué ‘Del Socorro de los Pobres, Brujas 1526’ nos fa saber l’arraïl: que no es deu crear una subclasse subvencionada devalladora, lo que urgix és donar la mà per a que tot lo món tinga l’oportunitat d’eixir del clot social.

Quan tanta gent està patint ERTE, sap lo que pert al percebre només un percentage del jornal bàsic, per les hores que no ‘treballa’ mes qui hi ha algú que abusa: perque li ajusten mínims horaris i allarguen encàrrecs que no se poden acabar; es queda fòra de segurs etc. qui d’alguna manera professional acaba la tasca i unfla. I al remat, veu a qui ni figura en res i alcança el IMV, s’estalvia molts pagos i li ix més a conte no treballar. Estem perdent l’idea d’elevar al que està baix, per afonar al que vol treballar, prosperar, córrer risc… i ya se nota el trisc en ajuntaments i centres per a justificar el dret de percepció, com el revol d’avespes escarotades pels puntellons legislatius. I més en el cas valencià, injustament discriminat en la gestió, com tantes voltes víctima econòmica front als insolidaris separatistes. I a porgar, els mateixos. ¡Blavet i terreta per a les picades!

Leave a Reply